1903 x 935    
APROMS.CZ
© Jan Janča
Porubská 673/74
708 00 Ostrava
Titulní strana O programech Ceny Služby Instalace Aktualizace Reinstalace Relaxace Připravuji Kontakt - profil
pomoc po telefonu
 602 941 477
v nutných případech
kdykoliv - večer, so, ne 
Postup aktualizace
Před aktualizací je vhodné udělat zálohu (archivaci) dat
Matriku dětí i Evidenci majetku před spuštěním aktualizace ukončete
Další kroky jsou obdobou Instalace (stahují se jen jiné soubory)

Hlavní změny posledních verzí

Matrika dětí MŠ
verze 5.95
ze dne 12.5.2023

aktualizace md57a95
- oprava výpočtu data narození (děti narozené po roce 2021)
- oprava výběru záznamů podle data narození   
- školné, doplněna tabulka součtu plateb, tlačítko "Roční platby" 
- kritéria, tabulka doplněna o číslo jednací a číslo dítěte
- tisky, nový tisk docházky č. 112, nastavení měsíce je ve školném
- údržba, sql konzole, pro hromadné změny, opravy a pod.
Evidence majetku
verze 6.82
ze dne 19.4.2015

aktualizace em61a82
- zvětšování okna hlavního formuláře (tahem za okraje)
- doplněno tlačítko "Karta - tisk" pro tisk karty majetku
- sestavy, doplněn 8 tisk "Návrh na vyřazení"
- podpora evidence čárovým kódem (tisk štítků, zpracování dat)
- menu "Nastavení - parametry", nastavení číselných řad
-