1903 x 935    
APROMS.CZ
© Jan Janča
Porubská 673/74
708 00 Ostrava
Titulní strana O programech Ceny Služby Instalace Aktualizace Reinstalace Relaxace Připravuji Kontakt - profil
pomoc po telefonu
 602 941 477
v nutných případech
kdykoliv - večer, so, ne 
Matrika dětí MŠ
- funkce pro urychlení a usnadnění zápisu všech potřebných údajů
- kontroly korektnosti zapsaných údajů (např. rodného čísla)
- výpočty z jiných údajů, např. data narození z rodného čísla, generování jmen rodičů
- nejčastější manipulace lze provádět jen stiskem několika tlačítek
- jednoduše nastavitelný výběr záznamů dětí (jedné i více zvolených tříd, ročníku aj.)
- setřídění záznamů podle libovolného údaje (jména, data narození aj.) pouhým poklepáním myši
- výběr z velkého množství tiskových sestav (seznamy, evidenční a docházkový list, rozhodnutí)
- jednoduchá úprava obsahu i formy tiskových sestav, možnost doplňování dalších
- devět statistických tabulek (počty ve třídách, ročnících, s rozlišením chlapců a dívek aj.)
Evidence majetku
- rychlé vyhledávání podle libovolných atributů
- variabilní tiskové sestavy s vlastní definicí hlaviček a patiček
- inventurní soupis, místní seznamy, sumáře, vyřazovací protokol
- snadné a přehledné vyřazování
Funkční omezení před zapsáním licenčních čísel
- v tiscích je první písmeno jmen dětí (resp. názvu majetku) nahrazeno písmenem X.
- v modulu školné lze na zkoušku vložit nejvýše 2 měsíční předpisy
- v modulu import dat jde načíst data do pomocné tabulky