1903 x 935    
APROMS.CZ
© Jan Janča
Porubská 673/74
708 00 Ostrava
Titulní strana O programech Ceny Služby Instalace Aktualizace Reinstalace Relaxace Připravuji Kontakt - profil
pomoc po telefonu
 602 941 477
v nutných případech
kdykoliv - večer, so, ne 

Jan Janča
Porubská 673/74
708 00 Ostrava Poruba

+420 602 941 477
janjanca@email.cz
IČO   41 83 02 96
OÚ Praha 1, č.j. ŽIO/0277/93/TO
činnosti v oblasti inf. technologií
vývoj SQL databází kliet/server
přepisy PCFAND > OS Windows
web technologie (PHP, JS)
Významnější zakázky
1995  jazykové agentury (StarLine, Avis aj.):  evidence kurzů, žáků, plateb, lektorů, výkaz hodin
1996  Česká lékařská komora:  databáze OSL s evidencí stížností, centrální sběr a zpracování dat
1997  Výstaviště Praha:  program pro přehled a plánování výstavních akcí v obchodním oddělení VP
1998  Fa Sieber pro Ernst & Young:  lokalizace bezpečnostního systému KANTECH, vyhodnocení dat
1999  Městská policie MÚ Třeboň:  komplexní zpracování všech agend městské policie, síťová aplikace
Plavecké bazény Pelhřimov, Mělník, Ostrava, Břeclav, Chrudim + 12 dalších:  pokladní systém
2000  Relaxační centrum Tábor:  pokladní a rezervační systém na bázi čipových karet, síťová aplikace
Mateřské školy - celá ČR:  Matrika dětí MŠ, Rozpočet MŠ a Evidence majetku (pro OS Windows)
2001  Národní knihovna Klementinum:  zpracování a prezentace dat z čidel měřících mikroklima v NK
2010  Ortotika Praha:  evidence a kalkulace zakázek, podklady pro ZP (přepis z PCFAND do Windows)

Předchozí praxe
do  r. 1985  KOH-I-NOOR: technolog nástrojárny, zpracování technologických postupů a normativů
1985-1991  Národní divadlo: technik - technologická příprava údržby a obnovy strojních zařízení
1991-1992  DDM Praha 9: správa počítačové učebny, kurzy informatiky a programování