1903 x 935    
APROMS.CZ
© Jan Janča
Porubská 673/74
708 00 Ostrava
Titulní strana O programech Ceny Služby Instalace Aktualizace Reinstalace Relaxace Připravuji Kontakt - profil
pomoc po telefonu
 602 941 477
v nutných případech
kdykoliv - večer, so, ne 

Matrika dětí MŠ - základ 2900 Kč Platí pro 1 PC, 1 pracoviště, 1 třídu, bez doplňků.
doplatky za každou další třídu 200 Kč Navýšení ceny za počet tříd se stanoví v době zápisu licenčního čísla. Počet tříd není v programu omezen a lze je volně doplňovat bez doplatku. K novému výpočtu dojde jen při požadavku na zvýšení počtu pracovišť.

Obvykle pro další pracoviště (data lze přenášet do centrální databáze u ředitelky)
za každé další pracoviště 500 Kč
licence pro každé další PC 1500 Kč
doplňky  evidence plateb školného 1200 Kč Školné může být vedeno centrálně na jednom PC nebo na jednotlivých pracovištích. Dva měsíční předpisy lze vyzkoušet bez licence.
přenos dat mezi pracovišti 500 Kč
Evidence majetku 2900 Kč Vedení evidence majetku pro více pracovišť na jednom PC je bez doplatku.
Služby
roční
platby  
telefonická pomoc 200 Kč Poplatek je fakturován zpětně, při požadavku na zapsání licenčního čísla (po přenesení na nový PC, reinstalaci OS). Započítává se doba od poslední platby, maximálně za poslední 3 roky užívání, minimálně 200 Kč.

Paušál za tel. pomoc lze při každé platbě vypovědět (uvede se na faktuře). Platí se pak jednotlivé telefonáty.
aktualizace 100 Kč
jednotlivý telefonát 300 Kč
návštěva
v MŠ
1. započatá hodina 1000 Kč V první hodině jsou započteny i náklady na dopravu (dlouhodobý průměr). Jsou tak pro všechny MŠ stejné, bez ohledu na vzdálenost.
každá další 1/2 hodina 250 Kč