1903 x 935    
APROMS.CZ
© Jan Janča
Příčná 293/2
736 01 Havířov
Titulní strana O programech Ceny Služby Instalace Aktualizace Reinstalace Relaxace Připravuji Kontakt - profil
pomoc po telefonu
 602 941 477
v nutných případech
kdykoliv - večer, so, ne 

Matrika dětí MŠ - základ 2900 Kč Platí pro 1 PC, 1 pracoviště, 1 třídu, bez doplňků.
doplatky za každou další třídu 100 Kč Navýšení ceny za počet tříd se stanoví v době zápisu licenčního čísla. Počet tříd není v programu omezen a lze je volně doplňovat bez doplatku. K novému výpočtu dojde jen při požadavku na zvýšení počtu pracovišť.

Obvykle pro další pracoviště (data lze přenášet do centrální databáze u ředitelky)
za každé další pracoviště 250 Kč
licence pro každé další PC 1500 Kč
doplňky  evidence plateb školného 700 Kč Školné může být vedeno centrálně na jednom PC nebo na jednotlivých pracovištích. Dva měsíční předpisy lze vyzkoušet bez licence.
přenos dat mezi pracovišti 300 Kč
Evidence majetku 2400 Kč Vedení evidence majetku pro více pracovišť na jednom PC je bez doplatku.
Služby
roční
platby  
telefonická pomoc 120 Kč Poplatek je fakturován zpětně, při požadavku na zapsání licenčního čísla (po přenesení na nový PC, reinstalaci OS). Započítává se doba od poslední platby, maximálně za posledních 36 měsíců užívání, minimálně 200 Kč.

Paušál za tel. pomoc lze při každé platbě vypovědět (uvede se na faktuře). Platí se pak jednotlivé telefonáty.
aktualizace 60 Kč
jednotlivý telefonát 200 Kč
návštěva
v MŠ
1. započatá hodina 800 Kč V první hodině jsou započteny i náklady na dopravu (dlouhodobý průměr). Jsou tak pro všechny MŠ stejné, bez ohledu na vzdálenost.
každá další 1/2 hodina 150 Kč